Realkonsult äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter

Realkonsult arbetar i nära samverkan med kunderna och bidrar kontinuerligt till att förbättra deras affärsmöjligheter och konkurrenskraft. Genom aktiv affärsutveckling, fokus på kassaflöden och effektivt utnyttjande av balansräkningen skapas förutsättningar för kunderna att driva en sund och lönsam verksamhet.

Basen för Realkonsults verksamhet är kompetens inom fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling, analys, köp & försäljning, marknad och projektgenomförande.

Närstående bolag till Realkonsult

Realkonsult är helägt dotterbolag till Gomåttet AB. Via koncernbolag är Realkonsult systerbolag till Triofast AB.

Köp & försäljning

Realkonsult hjälper kunden att fokusera på kassaflöden och effektivt utnyttjande av balansräkningen för att skapa förutsättningar att driva en sund och lönsam verksamhet. Detta uppnås genom igångsättande, genomförande och avyttring eller transaktioner genom bolagsöverlåtelser.

Realkonsult är en aktiv partner som arbetar situationsanpassat. Varje uppdrag och transaktion är unik och stöds av en skräddarsydd försäljningsstrategi. Realkonsult arbetar även med förvärvsprocessen som omfattar aktiviteter såsom identifiering, tillträde och anskaffning av
kapital & lån.

Vår erfarenhet från fastighetsförvaltning och egenägda fastigheter ger såväl Köpare som Säljare proffesionell hantering av försäljningsprocessen där samtliga relevanta delar lyfts fram.

Vi samarbetar med kompetenta rådgivare inom såväl juridik som fastighetsekonomi och finans.

a

Fastighetsutveckling

Realkonsult utarbetar strategianalyser för såväl fastighetsutveckling som fastighetsförädling och utgår alltid ifrån kundens förutsättningar. Genom vår kompetens och erfarenhet kan vi erbjuda rådgivning och projektledning med ett helhetsperspektiv. Realkonsults fokus ligger på kommersiella fastigheter och har planerat flera handelsområden.

Att ha rätt sammansättning av hyresgäster ökar såväl attraktionskraften som reklamvärdet vilket ökar avkastningspotentialen för både hyresgäster och fastighetsägaren. Realkonsult genomför analyser av fastigheter där bland annat utvecklingspotential, fastighetsvärdet, budget och finansiering utvärderas.

Fastighetsförvaltning

Realkonsult erbjuder kvalificerad rådgivning vid fastighetsförvaltning. Målsättningen är att hjälpa kunden att förvalta och utveckla fastigheten för att maximera värdeutvecklingen, minimera risker och säkerställa en positiv beläggningsutvecking i ett längre perspektiv. Realkonsult är en aktiv partner som arbetar situationsanpassat med utgångspunkt i kundens och fastighetens förutsättningar.

a

Fastighetsskötsel och förvaltning

Vi utför fastighetsskötsel uppdrag omfattande allt från fastighetsskötsel till teknisk och ekonomisk förvaltning.

Vi bidrar till att öka värdet på fastigheten genom lokal närvaro och professionell förvaltning, uthyrning förekommande inom branschen.

a

Lokaluthyrning

Vi erbjuder kostnadsfritt för hyresgästens räkning lokaler i för kunden och verksamheten attraktiva lägen genom samarbete med fastighetsägare.

Realkonsult har en helhetssyn och arbetar för långsiktiga samarbeten med fastighetsägare och hyresgäster. Vid rådgivning av lokaler har Realkonsult fokus på att höja attraktionskraften och reklamvärdet för att därigenom öka avkastningspotentialen för såväl hyresgäster som fastighetsägare.

Vid eventuella förfrågningar är Ni välkomna att kontakta oss.

Vi kan även erbjuda Er nyproduktion av fastigheter och byggnader som är anpassade för Er verksamhet. Vi finner mark och en fastighetsägare som långsiktigt förvaltar fastigheten.

a

Analys och marknad

Realkonsult tar fram beslutsunderlag och erbjuder flera analysmodeller för fastigheter. Beslutsunderlagen kan bestå av marknadsanalys, prognos för hyres- och fastighetsmarknaden, attraktionskraftsanalys, riskbedömning, investerings- och finansieringsanalys.

Realkonsult arbetar i projektform och tar fram den optimala strategin ur ett fastighetsekonomiskt perspektiv och med hänsyn till kundens förutsättningar.

Realkonsult är delaktig i hela strategiprocessen och arbetar även med genomförandet av beslutad handlingsplan och säkerställer att uppsatta mål nås. Basen och förutsättningarna för Realkonsults verksamhet är stark kompetens inom fastighetsförvaltning och ett brett kontaktnät.

Vi utför även värderingar av fastigheter i dess nuvarande användning eller planerad användning. Genom vår erfarenhet och marknadskännedom kan vi ge både djupare och bredare värdering av kommersiella fastigheter. Vi har bland annat banker som kunder.

a

Objekt

Detta är våra objekt. Klicka för att se listan!

Kontakta oss

Realkonsult AB
Box 1138
581 11 Linköping

Besöksadress: Torvingegatan 16

Telefon: 013-15 25 90
ePost: info(at)realkonsult.se

 Urban Viklund
Mobil: 0706-48 25 30
ePost: urban.viklund(at)realkonsult.se

Krister Svensson
Mobil: 0706-53 00 21
ePost:Krister.svensson(at)triofast.se